„NÁDEJ Z KRAJA“

Najväčšia VĎAKA patrí BRATISLAVSKÉMU kraju, ktorý prejavil svoju štedrosť a podal pomocnú ruku našim najmenším z Euro deťom n.f.
Zapojiť do tohto projektu sa mohli všetci ľudia s veľkým srdcom z rôznych krajov Slovenska. Stačilo poslať akýkoľvek finančný príspevok na náš účet verejnej zbierky a do poznámky uviesť svoj kraj. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili. Kolektívne sa nám podarilo pre choré detičky vyzbierať celkovú sumu: 439,00 €.

Akcia nádej z kraja

/Na najbližšom zasadnutí správnej rady Euro deťom n.f. spoločne rozhodneme, ktoré dieťatko touto sumou obdaríme a pomôžeme mu/.

Patrí Vám OBROVSKÉ ĎAKUJEME <3 <3 <3