ZBIERKA pre SKARLETKU ukončená!

Každí, kto chcel podporiť a pomôcť Skarletke Danielovej na jej ceste za zdravím, mohol tak urobiť v období od 21.08.2016 – do 30.09.2016. Spoločnými silami sa nám pre ňu podarilo vyzbierať sumu vo výške 599,82 €.

Zbierka pre Skarletku ukončená

V prípade záujmu pomáhať Skarletke aj naďalej, môžete na jej číslo účtu a to: SK95 0900 0000 0051 1974 2004.
ĎAKUJEME Vám v mene Skarletky a jej rodiny za Vašu pomoc a podporu <3