O nás

Euro deťom neinvestičný fond

Euro deťom n.f. je organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je pomáhať rodinám a deťom so zdravotným postihnutím ako je Detská mozgová obrna, spinálna svalová atrofia, farmakorezistentná epilepsia a pod. Tieto diagnózy sú z časti liečiteľné a štát takmer vôbec neprepláca ich liečbu. Rodičia detí tak často zostávajú v úzkych a sú odkázaní na pomoc druhých.
Vďaka Euro deťom n.f. a ľuďom s dobrým srdcom dokážeme týmto detičkám nielen vyčariť úsmev na tvári a skvalitniť im život, ale i pomôcť zabezpečiť potrebné zdravotnícke pomôcky, diagnostické prístroje, či rehabilitácie a liečebné pobyty.

Snažíme sa pomôcť tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami a potrebujú podať pomocnú ruku od ľudí s dobrým srdcom. Mnohokrát si ani neuvedomujeme, že veci ktoré sú pre nás samozrejmosťou sú pre iných iba nesplniteľným snom. A možno po nich ani netúžia, potreby a nároky sa od určitého okamžiku obmedzia na tie najdôležitejšie veci – na zdravie. Túto pomoc robíme transparentne a nezištne a 100% z výťažkov odovzdávame tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Nase portfolio

Patríme medzi organizácie, ktoré nezarábajú, ale pomáhajú. Zdrojom našich financií sú percentá z dane fyzických osôb a firiem, sponzorské dary, granty a príspevky od individuálnych darcov. Všetky služby ponúkame deťom a rodinám bezplatne a financujeme ich výlučne zo sponzorských darov a grantov.
Radi preto prijmeme akúkoľvek formu pomoci.

Čím viac milujeme a darujeme, tým sa náš život stáva významnejším a hodnotnejším. (Hermann Hesse)

ĎAKUJEME, že nám pomáhate POMÁHAŤ!