Chcem pomôcť

Zapojte sa s nami do nášho projektu: „Pomáhajte nám pomáhať!“. Zažite s nami ten úžasný pocit, keď viete, že ste pomohli bezbrannému, chorému dieťatku a jeho rodine. Podporiť môžete každé dieťatko jednotlivo (každé má pridelené svoj variabilný symbol), alebo projekt Euro deťom ako celok a váš príspevok sa rovnomerne rozdelí medzi všetky deti.

Pomôcť môžete rôznymi spôsobmi a to:

  • Zaslaním finančného príspevku na účet Euro deťom jednorázovo, alebo mesačne. Ďalšie informácie
  • Zakúpením konkrétnej zdravotnej pomôcky pre konkrétne dieťa. Detailnejšie tu
  • Poukázaním vašej hodinovej mzdy cez mzdové učtárne. Viac na tejto stránke
  • Poukázaním podielu 2% z vašich daní z príjmov fyzickej osoby. Informácie nájdete na tejto stránke
  • Zorganizujte zbierku pre Euro deťom vo svojom okolí, v práci, medzi priateľmi. Detaily nájdete tu
  • Staňte sa dobrovoľníkomspolupracujte s nami.

Chcete sa zapojiť do nášho projektu aj Vy a potrebujete viac informácií? Radi Vám ich poskytneme…

Kontaktná osoba: Martina Jančovičová, +421 (0) 917 55 44 55, m.jancovicova@eurodetom.sk