DARUJ SMS ZO SRDCA (01.12.2016 – 30.09.2017)

Euro deťom n.f. v spolupráci s FÓROM DONOROV spúšťa kampaň DMS (Darcovských sms).

Podporiť naše detičky z Euro deťom n.f. a ich rodiny môžete zaslaním SMS v tvare DMS EURODETOM (DMS medzera EURODETOM) na číslo 877. Cena spätnej SMS je 2 €.

dms

Takisto môžete využiť PRAVIDELNÉ MESAČNÉ zasielanie darcovskej SMS. Pre túto možnosť sa prihláste zaslaním SMS v tvare DMS START EURODETOM (DMS medzera START medzera EURODETOM) na číslo 877.

Pravidelné mesačné zasielanie si užívateľ z rovnakého telefónneho čísla môže aktivovať len raz. Celkovo pri tejto službe bude zaregistrovanému používateľovi zaslané v mesačných intervaloch v priebehu celej služby maximálne 12 DMS. Následne bude táto služba automaticky deaktivovaná. Viac na www.donorsforum.sk

Darcovskú SMS správu je možné poslať zo sietí operátorov O2, Orange a Telekom.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Výťažok DARCOVSKEJ SMS bude prerozdelený medzi naše detičky z EURO DEŤOM n.f. na realizáciu ich liečebných pobytov, rehabilitácii, terapií a kúpu zdravotníckych pomôcok a liekov, nevyhnutných k ich liečbe.

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

Generálny partner

BSG

 

Mediálny partner

vlna