OZNAM o skončení verejnej zbierky.

V súlade so zákonom č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám oznamujeme (vzhľadom na skutočnosť, že verejnú zbierku je možné vykonávať najdlhšie 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok),
– že naša VEREJNÁ ZBIERKA, registrovaná Ministerstvom vnútra SR pod č. SVS – OVS3-2015/033584 v trvaní od 09.12.2015 do 30.09.2016 sa dňom 30.09.2016 skončila.
Po zapísaní NOVEJ verejnej zbierky Euro deťom n.f. do registra zbierok, Vás budeme informovať a veríme, že už čoskoro opäť budeme môcť spoločne pomáhať našim rodinám so zdravotne postihnutým dieťatkom, kráčať vpred po ich ceste za zdravím.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zapojili do našej verejnej zbierky a po celý čas boli srdcom s nami. Vážime si každý príspevok, ktorým ste pomohli dobrej a zmysluplnej veci.

Oznam o verejnej zbierky

Vyúčtovanie Verejnej zbierky Euro deťom n.f. a jej Predbežná správa sú zverejnené na: www.eurodetom.sk/zbierky

ĎAKUJEME, že nám pomáhate pomáhať <3