2% z dane pre RENÉHO od LEONI Slovakia, spol.s r.o.

Týmto vyslovujeme veľké poďakovanie pre zamestnancov firmy LEONI
Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Jaklovce, ktorí v minulom
roku svojimi finančnými príspevkami 2% z dane prostredníctvom nášho
fondu Euro deťom n.f. podali pomocnú ruku Renému z Levoče.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné terapie s cieľom
zlepšenia jeho zdravotného stavu.


Aj vďaka tomu má René šancu ísť vpred na jeho ceste za zdravím. Z celého
srdca ďakujeme.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Euro deťom n.f.