Domov

Euro deťom neinvestičný fond

Organizácia Euro deťom n. f. bola založená v roku 2010 s cieľom pomáhať rodinám a deťom so zdravotným postihnutím ako je Detská mozgová obrna, spinálna svalová atrofia, farmakorezistentná epilepsia a pod.

Podporujeme deti s týmito diagnózami, lebo sú z časti liečiteľné a štát takmer vôbec neprepláca ich liečbu. Rodičia detí tak často zostávajú v úzkych a sú odkázaní na pomoc druhých.

Vďaka Euro deťom n.f. a ľuďom s dobrým srdcom dokáže