Potrebujem pomôcť

Chcete požiadať o finančnú pomoc?

Rodiny s deťmi vo finančnej tiesni, kde je dieťa zdravotne postihnuté môžu požiadať o jednorázovú/pravidelnú finančnú alebo materiálnu pomoc. Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne. Na pomoc nie je právny nárok.

V prípade záujmu prosím vyplňte Žiadosť o finančnú pomoc a zašlite nám ju mailom, alebo poštou. Prečítajte si aj Pravidlá a podmienky poskytovania pomoci Euro deťom n.f.