Potrebujem pomôcť

Chcete požiadať o finančnú pomoc?

Rodiny s deťmi vo finančnej tiesni, kde je dieťa zdravotne postihnuté môžu požiadať o jednorázovú/pravidelnú finančnú alebo materiálnu pomoc. Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne. Na pomoc nie je právny nárok.

V prípade záujmu si prosím vytlačte a vyplňte ručne Žiadosť o finančnú pomoc spolu s písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov.
Starostlivo a pravdivo prosím vyplňte/zaškrtnite všetky kolonky a originál tohto tlačiva nám zašlite poštou na adresu:

Euro deťom n.f.
Jarabinková 2/C
821 09 Bratislava

Následne nám prosím e-mailom na našu adresu: info@eurodetom.sk zašlite
potrebné dokumenty k Žiadosti:
1. Príbeh dieťatka / pre inšpiráciu si môžete pozrieť príbehy detí:
https://www.eurodetom.sk/nase-deticky/
2. Aktuálne fotografie dieťatka
3. Fotokópie lekárskej správy s presnou diagnózou zašlite nám ju mailom, alebo poštou.

Prečítajte si aj Pravidlá a podmienky poskytovania pomoci Euro deťom n.f.

Až keď bude vaša Žiadosť kompletná ju budeme individuálne posudzovať.
Zasadnutie Správnej rady sa koná raz štvrťročne, preto prosíme o
trpezlivosť a pochopenie. O výsledku posúdenia vás budeme informovať
telefonicky, alebo mailom.

Ďakujeme.