Pomáhajte nám pomáhať

Každé dieťa si zaslúži šancu – Šimonko

V našej zbierke s názvom: „Každé dieťa si zaslúži šancu“, ktorú sme rozbehli na Facebook-u získal Šimonko Henček finančný dar, ktorý sme zaokrúhlili nahor a tak Šimonko od nás dostal 100 € na podporu zdravia. Aj vďaka tomuto príspevku môže absolvovať špeciálne terapie, či rehabilitácie a tak opäť sa posunúť o krôčik vpred.

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. pre SKARLETKU

Okrúhle výročie neziskovej organizácie RUŽOVÁ ZÁHRADA, sme oslávili s veľkým srdcom. Ružová záhrada n.o. už 10 rokov poskytuje sociálne služby starším, chorým, alebo inak znevýhodneným osobám. Pomáha a podporuje tých, ktorí to potrebujú. Inak nebolo ani teraz.

Pri príležitosti svojho výročia sa rozhodli podať pomocnú ruku Skarletke Danielovej, pre ktorú sme spoločnými silami vyzbierali sumu 378 €. Euro deťom n.f. zaokrúhlilo túto sumu na 400 € a darovalo Skarletke na podporu jej zdravia.

Veľká vďaka patrí pani zakladateľkám Zuzke Gabrišovej Košecovej a Elenke Benkovskej, zúčastneným predstaviteľom samospráv, všetkým zamestnankyniam, starostlivým a trpezlivým opatrovateľkám – všetkým zúčastneným, ktorí podporili dobrú vec. Prajeme veľa úspechov, do ďalšieho desaťročia veľa spokojných klientov a všetko dobré.

Ďakujeme Skarletke Danielovej, že aj s maminkou prišla osláviť s nami tak krásne výročie Ružovej záhrady n. o. Skarletka je úžasné – vidieť ťa usmievať sa.

ĎAKUJEME z celého srdca za Vašu pomoc a podporu.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

❤️ www.eurodetom.sk
❤️ www.ruzovazahradano.com

Jablkové hody pre Skarletku

POZNÁTE text známej pesničky? …
„Červené jabĺčko vo vrecku mám,
koho rada vidím, tomu ho dám.“
Určite poznáte. V našom prípade by však táto pesnička pokračovala takto:
…“Teba ja, Skarletka, najradšej mám,
tebe to červené jabĺčko dám“.

OZ Senec Moje Mesto opäť ukázalo svoje veľké srdce a výťažok z podujatia „Jablkové hodovanie“, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 6.10.2018 v Senci – sa rozhodlo venovať Skarletke na podporu jej zdravia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili a prišli si nielen pochutnať na jablkových dobrotách, ale zároveň podporili dobrú vec.
Spoločne sme pre Skarletku vyzbierali sumu 448 €. Euro deťom n.f. zaokrúhlilo túto čiastku nahor a odovzdali sme Skarletke finančný dar z tejto zbierky vo výške 500 €.

Ďakujeme členom OZ Senec Moje Mesto a všetkým darcom, ktorí opäť ukázali svoje veľké srdce. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Každé dieťa si zaslúži šancu – Tomáško

Euro deťom n.f. vyhlásilo zbierku s názvom: Každé dieťa si zaslúži šancu, v ktorej mohli darcovia darovať akúkoľvek finančnú sumu na
podporu zdravia chorých detí z Euro deťom n.f. Každé dieťa má pridelený vlastný variabilný symbol. Tak si môže darca vybrať konkrétne dieťa a rodinu, ktorej svoj príspevok daruje. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli podporiť Tomáška Jánošíka z Konskej a pod VS 3 zaslali na účet svoj finančný dar. Spolu sa tak Tomáškovi pripísala suma 337 €. Zoznam darcov aj s konkrétnymi príspevkami je uvedený na našej webstránke: https://www.eurodetom.sk/nasi-darcovia/

Euro deťom n.f. zaokrúhlilo túto sumu nahor a Tomáškovi sme poslali na podporu jeho zdravia finančný dar v hodnote 350 €. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! Tomáškovi a jeho rodine prajeme všetko dobré <3

2% pre Šimonka

Ďakujeme všetkým darcom 2% z dane, ktorí darovali svoj podiel z dane neziskovému fondu Euro deťom n.f..

Vďaka 2% z dane sme mohli finančne podporiť Šimonka Ticháka, ktorému táto finančná suma vo výške 1.685 € pomôže financovať terapie, zdravotné pomôcky i pomôcky na vzdelanie, ktoré potrebuje na vyučovanie do školy.

Šimonkovi aj celej rodinke prajeme všetko dobré a všetkým darcom srdečne ďakujeme.

Pomoc pre Martinka

Martinko má detskú mozgovú obrnu – kvadruspastickú formu“. Je veľmi dôležité, aby pravidelne absolvoval rehabilitácie a liečenia. Finančne sú však tieto úkony náročné a tak je Martin odkázaný len na pomoc druhých ľudí. Euro deťom n.f. prispelo k liečebnému pobytu finančnou sumou vo výške 150 €, vďaka čomu mohol Martinko po boku svojej milej a starostlivej maminky pobyt v Adeli Medical Centre v Piešťanoch absolvovať. Prajeme všetko dobré a veľa úspechov v napredovaní. Euro deťom n.f.

Invalidný vozík pre Mišku

Miška bojuje s detskou mozgovou obrnou, epilepsiou, skoliózou a ďalšími vážnymi diagnózami. Maminka jej vybavovala nový invalidný vozík, ktorý musí byť polohovací kvôli jej ťažkému zdravotnému stavu. Jeho cena je však 3000 € a poisťovňa preplatí ledva polovicu. A tak sme v Euro deťom n.f. Miške na vozík prispeli finančnou čiastkou vo výške 500 €. Veríme, že sme Miške urobili radosť a vyčarili úsmev na tvári.

Finančný dar pre Andrejka

Na základe žiadosti darkyne, ktorá si priala obdarovať konkrétne dieťa a to Andrejka z Humenného, sme jej finančný dar vo výške 100 € odovzdali Andrejkovej rodine. Rodičia boli neskutočne šťastní a vďační, nakoľko práve táto suma im chýbala do vytúženého pobytu v Piešťanoch.

Andrejko si tak vďaka darkyni mohol liečebno-rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Centre v Piešťanoch naplno užiť a zase urobiť krôčik vpred.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Zbierka pre Jožka na liečenie

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí podali pomocnú ruku malému Jožkovi z Považskej Bystrice. Do vytúženého pobytu mu chýbalo 450 €. Vďaka Euro deťom n.f. a srdečným darcom nakoniec mohol tento pobyt v Adeli Medical Centre v Piešťanoch absolvovať. Liečebné procedúry, magnet, masáže, rehabilitácie, logopédia… a množstvo ďalších terapii prispeli k zlepšeniu Jožkového zdravia. Ďakujeme, že nám pomáhate plniť deťom sny.

Vozík pre Martinka

Keď nás Martinkova mamina požiadala, či by sme jej nevedeli pomôcť pri kúpe invalidného vozíka, ani na chvíľu sme nezaváhali. Súrne potreboval už nový vozík a ich známa akurát presne ten typ predávala po dcérke. A tak sme Martinkovi darovali 200 €, aby si tento invalidný vozík mohol zakúpiť.

Veríme, že mu čo najlepšie poslúži a splní účel.

Top