2% z dane za rok 2023

AKO POUKÁZAŤ 2% z dane

Je to jednoduché! Stačí vypísať ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Popis krokov ako venovať 2% z dane pre Euro deťom

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie:
    Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov [vzor] a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane [vzor]
  • Na základe toho vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a vypíšte údaje o prijímateľovi + meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane vzor
  • Takto vyplnené formuláre pošlite/doručte v danej lehote daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité termíny:

Daňové priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je do 31. marca 2024.

Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia 
doručiť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“, ktorého 
prílohu tvorí „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa DAŇOVÉMU 
ÚRADU (osobne alebo poštou) do 30. apríla 2024.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité informácie:

Tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z dane t.j. Vyhlásenie a Potvrdenie o 
zaplatení dane budú akceptované len správne vyplnené. Dajte si prosím 
pozor aj na správne zaokrúhľovanie, pretože nesprávne zaokrúhlené sumy 
nám nebudú priznané. Suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol – opíšte 
sumu s dvomi miestami za desatinnou čiarkou. Nezaokrúhľuje sa 
matematicky!

Dokumenty budú na daňových úradoch skenovať, preto všetko musí byť 
100%-ne správne vyplnené. Iba tak vieme prijať VAŠE darované 2% z dane, 
ktoré budú použité v plnej výške na pomoc a podporu zdravia a vzdelania 
našich detí a rodín z Euro deťom n.f.
Za ne vieme ZŤP deťom zabezpečiť lieky, vitamíny, rehabilitácie, masáže, 
špeciálne terapie, rôzne edukačné pomôcky na vzdelávacie, zdravotnícke 
pomôcky, či liečebné pobyty, ktoré ich posunú opäť o krôčik vpred. 
Ďakujeme.

RADI VÁM PORADÍME

V prípade akýchkoľvek informácii nás kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

KONTAKTNÁ OSOBA: Martina Jančovičová – správkyňa fondu

mobil: +421 917 55 44 55 / e-mail: info@eurodetom.sk

SRDEČNE ĎAKUJEME za vašu pomoc!