AKO SME POMOHLI deťom v roku 2018?

Ďakujeme z celého srdca všetkým darcom, ktorí boli a sú súčasťou EURO 
DEŤOM n.f. a podali pomocnú ruku rodinám so ZŤP dieťatkom. Spoločne sme 
rozdelili sumu 11 990 eur. Vďaka vašim finančným darom a 2% z dani, 
ktoré sme darovali rodinám do posledného centu – sme tak mohli pomôcť 
rodičom zabezpečiť pre deti lieky, vitamíny, probiotiká, špeciálne 
terapie, masáže, kúpele, či kúpu invalidného vozíka, rehabilitácii a 
liečebných pobytov.

Ďakujeme spol. BROKER SERVICE GROUP, vedeniu, zamestnancom i 
hypotekárnym špecialistom, ktorí opäť ukázali svoje veľké srdce. Veľká 
vďaka patrí i OZ Senec Moje Mesto, Ružová záhrada n.o., L2hockey EMHL, 
ZŠ Ružová dolina a ZŠ Dubová pri Modre, ktorá sa zapojila do Giving 
Tuesday, Ďakujeme VŠETKÝM DARCOM, ktorí nám pomáhajú jednorázovo i 
pravidelne mesačne.
Vďaka VÁM naše deti napredujú.

Prajem Vám všetko dobré Martina Jančovičová, správkyňa fondu Euro deťom 
n.f., www.eurodetom.sk

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!