Kontakt

Sídlo:
EURO DEŤOM n. f.
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava

IČO: 45733783
Registračné číslo: OVVS – 21628/205/2010 – NF

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK68 0900 0000 0050 1968 7378

Právna forma: Neinvestičný fond –  výpis z registra
Deň vzniku: 02.08.2010

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Toto pole nechajte prázdne (povinné)

Predmet

Vaša správa

Tím Euro deťom n.f.

Správna rada neinvestičného fondu Euro deťom n.f.:

Štatutárny organ: Martina Jančovičová

Členovia správnej rady

Radovan Jurkovič
predseda Správnej rady

Denis Jurkovič
člen Správnej rady

Zuzana Schulczová
člen Správnej rady

Adrián Gabura
Revízor

Foto Martina Jančovičová
Martina Jančovičová
Správkyňa fondu

mobil: +421 (0) 917 55 44 55
e-mail: m.jancovicova@eurodetom.sk