Pomáhajte nám pomáhať

Kontakt

Sídlo:
EURO DEŤOM n. f.
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava Slovenská republika

IČO: 45733783
Registračné číslo: OVVS – 21628/205/2010 – NF

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK68 0900 0000 0050 1968 7378

Právna forma: Neinvestičný fond –  výpis z registra
Deň vzniku: 02.08.2010

 

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Tím Euro deťom n.f.

Správna rada neinvestičného fondu Euro Deťom n.f.:

Štatutárny organ:

Členovia správnej rady

Radovan Jurkovič
predseda Správnej rady

Denis Jurkovič
člen Správnej rady

Zuzana Schulczová
člen Správnej rady

Adrián Gabura
Revízor

Foto Martina Jančovičová
Martina Jančovičová
Správkyňa fondu

mobil: +421 (0) 917 55 44 55
e-mail: m.jancovicova@eurodetom.sk

Top