Zbierky

Verejná zbierka č. SVS-OVS2-2023/045725-002

v trvaní od 05.10.2023 do 30.09.2024;

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kód banky: 0900
Číslo účtu: IBAN: SK40 0900 0000 0052 0729 9559


Verejná zbierka č. SVS-OVS2-2021/035547

v trvaní od 02.11.2021 do 30.09.2022;
Obdobie predĺženia lehoty na vykonávanie zbierky podľa § 11 odsek 4 Zákona do 30.09.2023.

Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 02.11.2021 – 30.09.2023
Môžete stiahnuť aj PDF verziu tejto správy

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 02.11.2021 – 30.09.2023
Môžete stiahnuť aj PDF verziu tejto správy


Verejná zbierka č. SVS-OVS2-2019/031888

v trvaní od 18.10.2019 do 30.09.2021;

Obdobie predĺženia lehoty na vykonávanie zbierky podľa § 11 odsek 4,Zákona 30.09.2021

Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 18.10.2019 – 30.09.2021
Môžete stiahnuť aj PDF verziu tejto správy

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 18.10.2019 – 30.09.2021
Môžete stiahnuť aj PDF verziu tejto správy


Verejná zbierka č. SVS-OVS2-2017/036180

v trvaní od 09.11.2017 do 30.09.2018;

Predĺženie verejnej zbierky č. SVS-OVS2-2017/036180 do 30.09.2019 na základe rozhodnutia MV SR: SVS-OVS2-2018/024708;

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.11.2017 – 30.09.2019
Môžete stiahnuť aj PDF verziu tejto správy

Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.11.2017 – 30.09.2019
Môžete stiahnuť aj PDF verziu tejto správy


Verejná zbierka č. SVS-OVS2-2016/031867

v trvaní od 28.10 2016 do 30.09.2017

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 28.10 2016 – 30.09.2017
Môžete stiahnúť PDF verziu tejto správy.
Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 28.10 2016 – 30.09.2017
Môžete stiahnúť aj PDF verziu tejto správy.


Verejná zbierka č. SVS-OVS3-2015/033584

v trvaní od 09.12.2015 do 30.09.2016

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.12.2015 – 30.09.2016
Môžete stiahnúť PDF verziu tejto správy.
Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.12.2015 – 30.09.2016
Môžete stiahnúť aj PDF verziu tejto správy.


Výročné správy

Výročné správy a učtovné závierky nájdete v Registri účtovných závierok Ministerstva financií SR

DAJME DEŤOM ŠANCU!

Euro deťom n.f. podporuje vyše 35 detí s ťažkým osudom, pomáha rodinám lepšie zvládať hlavne finančnú situáciu.
Každé dieťa má vlastný VARIABILNÝ SYMBOL. Celý váš finančný dar poputuje priamo dieťatku, ktoré si sami vyberiete. Aj vďaka Vám budú môcť absolvovať rehabilitácie, liečebné pobyty, či zakúpiť si lieky a zdravotné pomôcky.

ĎAKUJEME, že nám POMÁHATE pomáhať ❤️

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378

NAŠE DETI: https://www.eurodetom.sk/nase-deticky/