Zbierky

Aktuálna verejná zbierka:

Prebiehajúca verejná zbierka č. SVS-OVS2-2017/036180 v trvaní od 09.11.2017 do 30.09.2018;
Predĺženie verejnej zbierky č. SVS-OVS2-2017/036180 do 30.09.2019 na základe rozhodnutia MV SR: SVS-OVS2-2018/024708;


Verejná zbierka č. SVS-OVS2-2016/031867

v trvaní od 28.10 2016 do 30.09.2017

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 28.10 2016 – 30.09.2017
Môžete stiahnúť PDF verziu tejto správy.
Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 28.10 2016 – 30.09.2017
Môžete stiahnúť aj PDF verziu tejto správy.


Verejná zbierka č. SVS-OVS3-2015/033584

v trvaní od 09.12.2015 do 30.09.2016

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.12.2015 – 30.09.2016
Môžete stiahnúť PDF verziu tejto správy.
Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.12.2015 – 30.09.2016
Môžete stiahnúť aj PDF verziu tejto správy.


Výročné správy

Výročné správy a učtovné závierky nájdete v Registri účtovných závierok Ministerstva financií SR