Zbierky

Aktuálna verejná zbierka:

Prebiehajúca verejná zbierka č. SVS-OVS2-2017/036180 v trvaní od 09.11.2017 do 30.09.2018;
Predĺženie verejnej zbierky č. SVS-OVS2-2017/036180 do 30.09.2019 na základe rozhodnutia MV SR: SVS-OVS2-2018/024708;


Verejná zbierka č. SVS-OVS2-2016/031867

v trvaní od 28.10 2016 do 30.09.2017

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 28.10 2016 – 30.09.2017
Môžete stiahnúť PDF verziu tejto správy.
Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 28.10 2016 – 30.09.2017
Môžete stiahnúť aj PDF verziu tejto správy.


Verejná zbierka č. SVS-OVS3-2015/033584

v trvaní od 09.12.2015 do 30.09.2016

Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.12.2015 – 30.09.2016
Môžete stiahnúť PDF verziu tejto správy.
Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.12.2015 – 30.09.2016
Môžete stiahnúť aj PDF verziu tejto správy.


Výročné správy

Výročné správy a učtovné závierky nájdete v Registri účtovných závierok Ministerstva financií SR

DAJME DEŤOM ŠANCU!

Euro deťom n.f. podporuje vyše 35 detí s ťažkým osudom, pomáha rodinám lepšie zvládať hlavne finančnú situáciu.
Každé dieťa má vlastný VARIABILNÝ SYMBOL. Celý váš finančný dar poputuje priamo dieťatku, ktoré si sami vyberiete. Aj vďaka Vám budú môcť absolvovať rehabilitácie, liečebné pobyty, či zakúpiť si lieky a zdravotné pomôcky.

ĎAKUJEME, že nám POMÁHATE pomáhať ❤️

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378

NAŠE DETI: https://www.eurodetom.sk/nase-deticky/