Zdravotná pomôcka pre Miušku

Vďaka finančnej podpore z Euro deťom n.f. mohli starostliví a obetaví 
rodičia malej Miuške zakúpiť zdravotnícku pomôcku, ktorá ju posunie 
vpred.
Len 3,5 ročná Mia Salay má diagnostikovanú DMO, mirkocefáliu, epilepsiu, 
atrofiu mozgu. Sme radi, že sme mohli byť nápomocní a darovali sme 
Miuške finančný dar vo výške 850 eur. Prajeme celej rodinke všetko 
dobré.