MIKULÁŠ v Euro deťom n.f.

Bohatého Mikuláša, hlavne veľa veľa balíčkov zdravia, šťastia a lásky 
praje tím Euro deťom n.f.