Ortopedický matrac a vitamíny pre Matiaska

V našej zbierke s názvom: „Každé dieťa si zaslúži šancu!“ sa podarilo 
pre Matiaska Záňa vyzbierať 488,00 eur a tak sme mu z Euro deťom n.f. 
zaokrúhlili túto sumu na 600 eur, ktoré sme mu darovali na podporu jeho 
zdravia. Vďaka tomu sa pre Matiaska mohli zakúpiť potrebné vitamíny a 
ortopedický matrac. Prajeme všetko dobré, veľa zdravia a spokojný spánok 
na novom matraci. Darcom zo srdca ďakujeme.