Zbierka pre Lukáška

Euro deťom n.f. vyhlásilo zbierku pre Lukáška o ktorého sa stará z opatrovateľského príspevku slobodná mamička. Hoci má Lukáško len 8 rokov – má rôzne diagnózy: DMO atakticko-hypotonická forma, autizmus, syndrom hyperkinetiky, syndrom hypermobility, organicitu mozgu pri CNS, ADHD poruchu pozornosti, je inkontinentný, zaostáva pre mentálne postihnutie a zaostáva v jemnej aj hrubej motorike.
Lukáško má zdravotné problémy od narodenia.

Lukáško aj vďaka finančnému príspevku vo výške: 355,00 € od Euro deťom n.f. absolvoval liečebno – rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach, špeciálne rehabilitácie aj ergoterapiu.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.