Pomáhať má svoj zmysel <3

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí podporili dvojičky Timotejka a Alexíka.

S prosbou o pomoc nás oslovila 6-členná rodinka z Ľubiše okr. Humenné. Rodičia sa s láskou starajú o 15 ročného Tadeáša, 7 ročnú Karin a 12 ročné ZŤP dvojičky Timoteja a Alexa. Chlapci sa narodili predčasne v 30. týždni a obaja majú diagnózu DMO – detská mozgová obrna, spastická kvadruparéza (poškodenie mozgu), postihnutie oboch končatín. Ich sociálna situácia je o to náročnejšia, že sú chlapci ZŤP dvaja. To pre nich znamená dvojnásobné náklady na rehabilitáciu, zdravotné pomôcky, bývanie a stravu. Za 11 rokov s dvojičkami, rodičia absolvovali 35 liečebno – rehabilitačných pobytov, 6 operácii a mnohé ďalšie alternatívne terapie.

Veľká vďaka patrí darcom, vďaka ktorým mohli naše dvojičky absolvovať rehabilitácie nevyhnutné k ich zdraviu.
Euro deťom n.f. taktiež podalo pomocnú ruku a do celkovej sumy v hodnote 1000 Eur sme dorovnali vaše príspevky. SPOLOČNÝMI SILAMI sme tak umožnili chlapcom absolvovať rehabilitácie v centre Liberta v Košiciach.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! <3