POMOHLI sme VIERKE dostať sa na liečenie <3

Ďakujeme Vierke Hriňákovej za krásne fotky priamo z Adeli Medical Center v Piešťanoch. Aj vďaka Euro deťom n.f. mohla Vierka tento liečebno-rehabilitačný pobyt absolvovať. Veríme, že jej rehabilitácie a špeciálne terapie pomohli a urobíme všetko preto, aby si pobyt mohla zopakovať.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! Euro deťom n.f.

ODKAZ OD:
Vierka Hriňáková:
Ďakujem za pomoc finančnú pomohlo mi, lepšie držím hlavu aj ruky a nohy sa uvoľnili, chcela by som zas zopakovať liečbu tak dúfam, že dobrý ľudia sa nájdu a mi pomôžu veľká vďaka 🙂