Šanca pre Jožka!

Euro deťom n.f. pomáha viacerým rodinám po celom Slovensku. Každé dieťa 
má vlastný variabilný symbol a tak si sami môžete vybrať komu pomôžete. 
Ak sa rozhodnete pomôcť Jožkovi z Liptovského Mikuláša, prosím uveďte 
VS: 32. Euro deťom n.f. vyhlasuje zbierku, na podporu Jožkovho zdravia.
Zaslaním akéhokoľvek finančného daru pomôžeme Jožkovi financovať kúpele 
a rehabilitačný pobyt.
č. účtu IBAN: SK68 0900 0000 0050 1968 7378

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu 

❤

️https://www.eurodetom.sk/dieta/jozko-z-liptovskeho-mikulasa/