Každé dieťa si zaslúži šancu – Tomáško

Euro deťom n.f. vyhlásilo zbierku s názvom: Každé dieťa si zaslúži šancu, v ktorej mohli darcovia darovať akúkoľvek finančnú sumu na
podporu zdravia chorých detí z Euro deťom n.f. Každé dieťa má pridelený vlastný variabilný symbol. Tak si môže darca vybrať konkrétne dieťa a rodinu, ktorej svoj príspevok daruje. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli podporiť Tomáška Jánošíka z Konskej a pod VS 3 zaslali na účet svoj finančný dar. Spolu sa tak Tomáškovi pripísala suma 337 €. Zoznam darcov aj s konkrétnymi príspevkami je uvedený na našej webstránke: https://www.eurodetom.sk/nasi-darcovia/

Euro deťom n.f. zaokrúhlilo túto sumu nahor a Tomáškovi sme poslali na podporu jeho zdravia finančný dar v hodnote 350 €. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! Tomáškovi a jeho rodine prajeme všetko dobré <3