2% pre Šimonka

Ďakujeme všetkým darcom 2% z dane, ktorí darovali svoj podiel z dane neziskovému fondu Euro deťom n.f..

Vďaka 2% z dane sme mohli finančne podporiť Šimonka Ticháka, ktorému táto finančná suma vo výške 1.685 € pomôže financovať terapie, zdravotné pomôcky i pomôcky na vzdelanie, ktoré potrebuje na vyučovanie do školy.

Šimonkovi aj celej rodinke prajeme všetko dobré a všetkým darcom srdečne ďakujeme.