Euro deťom n.f. pomáha <3

Len pred nedávnom k nám prišla žiadosť o finančnú pomoc a podporu pre 19 ročnú Eriku Švecovú z Bratislavy. Eriku v piatom roku svojho života postihla diagnóza NHL (Non – Hodgkinov lymfóm – najrozšírenejší druh rakoviny). Následne 2 roky sa liečila na oddelení onkológie. Našťastie tento boj o život vyhrala. Pomaly sa dostával jej život do normálnych koľají, no vo veku 10 rokov ju postihla ďalšia choroba. Zo dňa na deň jej ubúdali sily a bezvládnosť chôdze. Diagnostikovali jej nevyliečiteľnú chorobu Ataxia telangiectasia, ktorá ju pripútala na invalidný vozík. Následky tejto diagnózy jej spôsobili ďalšie nepríjemnosti, následkom čoho bola nútená podstúpiť operáciu – predĺženie šliach. Erika pravidelne rehabilituje a mala jedinečnú šancu absolvovať liečenie v Turčianských Tepliciach po dobu 29 dní.
A tak sme jej to umožnili a darovali chýbajúcu sumu vo výške 500 €.
Erike prajeme veľa zdravia a síl, veríme, že jej tento liečebno-rehabilitačný pobyt prospeje a bude prínosom pre jej zdravie.