Timko a Alex z Ľubiše

Timko a Alex z ĽubišeSme šesťčlenná rodina. Bývame v RD po rodičoch. S manželom vychovávame naše dve zdravé deti 15 ročného Tadeáša, ktorý je gymnazista a 7 ročnú Karin, ktorá bude druháčka. Okrem nich aj naše milované slniečka 12 ročné ZŤP dvojičky Timoteja a Alexa. Chlapci sa narodili predčasne v 30. týždni a obaja majú diagnózu DMO – detská mozgová obrna, spastická kvadruparéza, čo znamená poškodenie mozgu, ku ktorému došlo počas pôrodu a následne po ňom a z toho vyplývajúce postihnutie všetkých štyroch končatín. Ani jeden z chlapcov nechodí. Alex dokáže štvornožkovať, je teda u neho predpoklad na samotné státie a chôdzu bez barlí. To, čo sme podstúpili doteraz prinieslo Alexovi posun: vie sa sám najesť, sedieť, lozí po štyroch, chvíľu postojí pri barlách a s ich pomocou urobí zopár krokov. Alexovým i našim želaním je, aby ďalej napredoval. Timotej má ťažšie postihnutie, dokáže sa plaziť, zatiaľ sa mu štvornožkovať nepodarilo. Artikulácia reči nie je celkom čistá, posedí sám. Chlapci navštevujú špeciálnu ZŠ, sú tretiaci. Majú dobrú mechanickú pamäť, učia sa básničky, pekne spievajú, poznajú 7 písmen abecedy, rátajú do 5, Alex dokáže spájať do slabík.
Obaja statočne bojujú, sú trpezliví, cieľavedomí a vytrvalí. Školu majú veľmi radi. Na presun používajú invalidné vozíky. Maminka bola s nimi doma 9 rokov, následne sa s manželom vymenili. Chlapci sú veľkí, dlhí a ťažkí. Vážia po 50 kg. Každodenná manipulácia s nimi je náročná. So starostlivosťou o rodinu zvlášť o dvojičky mi veľmi pomáha od ich narodenia a ochotne s nami absolvoval všetky doterajšie liečenia. Naša sociálna situácia je o to náročnejšia, že sú chalani dvaja. To pre nás znamená dvojnásobné náklady na rehabilitáciu, bývanie a stravu. Za tých 11 rokov sme s dvojičkami absolvovali 35 liečebno-rehabilitačných pobytov, 6 operácii a mnohé ďalšie alternatívne terapie ako akupunktúra, akupresúra, biofeedback, kraniosakrálna terapia a terapia Therasuit, ktorá priniesla našim chlapcom zlepšenie v somatickej i motorickej zložke. Dvojičky podstúpili operáciu v Česku a v Krakowe. Teraz potrebujú intenzívnu rehabilitáciu, ktorú z našich zdrojov nie sme schopní uhradiť. Ak môžete, prosím pomôžte nám. Budeme Vám povďační za akúkoľvek formu pomoci a podpory. Vašim príspevkom, či podaním pomocnej ruky nám pomôžete ľahšie sa popasovať s našimi každodennými problémami a uľahčíte nám tak náš život, ktorý je o nekončiacom sa vybavovaní, riešení, zháňaní financií, cvičení a učení. Dvojičky potrebujú cvičiť každý deň, nepretržite do konca života.

Veríme, že spoločnými silami sa nám raz podarí dosiahnuť to, aby sa naši chlapci čo najviac priblížili k úrovni svojich zdravých rovesníkov.

Ďakujeme za vašu pomoc a podporu. Rodičia Timoteja a Alexa.

Pomoc pre Timotejka a Alexíka

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 22
Poznámka: T+A Stanovčák

Zbierka:
- rehabilitácie, liečebný pobyt, zdravotné pomôcky...