Majka z Tulčíka

Majka z TulčíkaNaša dcérka Mária bola do 3 rokov úplne zdravé dievčatko. Pred dovŕšením 3 rokov, v máji 2015, dostala prvýkrát epileptický záchvat. Nasledovali niekoľkomesačné pobyty v nemocniciach najprv 3 mesiace v Košiciach, potom 2 mesiace v Bratislave, až nakoniec 2 mesiace v Prahe. Dcérke na Slovensku nevedeli určiť diagnózu. Počas celej tej doby mala Mária aj 80 epileptických záchvatov denne. Uzatvorili to ako Farmakorezistentná epilepsia.
Následkom ochorenia išla mentálne aj fyzicky dole. Najprv začala nosiť opäť plienky, zhoršovala sa jej chôdza a pred Štedrým dňom 2015 sa definitívne nepostavila na nohy.

Neboli to práve najkrajšie Vianoce a ešte sme stále nevedeli jej diagnózu. Až v marci 2016, v Prahe nám potvrdili Rasmussenovu encefalitídu a následne ju aj 2x operovali. Operovali jej hlavičku, kde jej odpojili úplne pravú hemisféru od ľavej. Od leta 2016 sme už doma a sme našťastie bez záchvatov a môžeme teraz cvičiť a rehabilitovať. Jej prognózy do budúcna sú také, že môže plnohodnotne aj keď s istými obmedzeniami fungovať, ale hlavne môže chodiť. Momentálne ešte stále nechodí ani sa nepostaví na nohy, lebo je ochrnutá celá ľavá časť tela. Používame špeciálny kočík, vozíček by vzhľadom na svoj vek a ochrnutie ľavej rúčky nevedela používať. Pre Máriu teraz zháňame peniažky na operáciu, ktorá sa na Slovensku nerobí a je to operácia Ulzibat, ktorá sa robí v Kladne. Problém je v tom, že túto operáciu zdravotná poisťovňa neprepláca. Plne si ju musíme uhradiť sami. Mária by sa po tejto operácii dokázala postaviť na nožičky a začať postupne aj chodiť. Operovali by jej aj ľavú rúčku, aby jej ju aspoň trošku uvoľnili od kŕčov. Po mesiaci od operácie musí začať intenzívne rehabilitovať.

Chceli by sme absolvovať rehabilitácie v Prešove vo Svetielku, kde chodíme cvičiť aj teraz, aj keď len občas, keď sa nám podarí ušetriť nejaké peniažky. Intenzívny pobyt vo Svetielku na týždeň stojí 300 eur.
Mária ešte stále užíva epileptika, každý týždeň chodíme k logopedičke, špeciálnej pedagogičke. Stále cestujeme do Prešova. Náklady na cestovanie sú tiež položka ktorá nás mesačne dosť stojí. Rady by sme s dcérkou absolvovali aj rehabilitační pobyt v Turčianskych kúpeľoch. Napriek ochoreniu je na tom naša dcérka mentálne dobre. Pre našu dcérku robíme všetko čo je v našich silách. Starám sa o dcérku, pracuje len manžel, máme ešte dve staršie deti. Je to všetko finančne veľmi náročné, ale my veríme, že sa Mária aj vďaka Vám postaví na nožičky a urobí prvé krôčiky a bude zasa tím šťastným a veselým dievčatkom ako pred ochorením.

Ďakujeme za každý Váš dar. Rodičia Marek a Mirka Novotný.

Pomoc pre Majku

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 21
Poznámka: Mária Novotná

Zbierka:
- príspevok na rehabilitácie, masáže, terapie, kúpele, liečebný pobyt...