Sárka zo Svätoplukova

Sárka zo SvätoplukovaSárka sa narodila 13.12.2007 s rozsiahlym rázštepom chrbtice, v dôsledku ktorého má ochrnuté dolné končatiny, Hydrocefalus, deformitu na pravej ruke, je inkontinentná 5 krát za deň cievkovaná a potrebné jej robiť výplachy stolice, aby sme mohli ako tak fungovať je to časovo náročné, ale na kvalitu života jednoduchšie. Z jej diagnóz sa nám odvíjajú mnoho ďalších. Napriek tomu, že jej lekári nedávali veľké šance na prežitie, je z nej nádherné veľmi rozumné, veselé a neskutočne zvedavé dievčatko plné života, ktoré chce všade byť, všetko vidieť a skúsiť, tak ako jej zdraví rovesníci. Každým dňom napreduje a prekvapuje nás niečím novým, čím nám robí obrovskú radosť. Máme veľkú snahu pomôcť jej, aby sa mohla čo najskôr začleniť do normálneho života a od začiatku mala možnosť viesť ho čo najplnohodnotnejšie.

Minulý rok sa nám podarilo zhotoviť bazén doma za pomoci ľudí s dobrým srdiečkom, kde počas sezóny môže plávať čo jej veľmi prospieva. Navštevuje 4. ročník ZŠ Svätého Marka v Nitre kde sa jej zatiaľ veľmi darí. My rodičia sme radi že škola nám pomáha aby mohla Sárka fungovať ako ostatné deti. Každý rok navštevuje letný tábor za pomoci asistenta, kde sa učí k samostatnosti odkiaľ si prinesie veľa zážitkov…..

Snažíme sa skúšať všetko, čo by malo aspoň náznak na zlepšenie jej stavu, veľakrát nám dáva otázku, kedy bude chodiť a vtedy jej nevieme odpovedať len slzy sa nám tisnú do očí. Sárka nikdy nebude chodiť, preto jej chceme skvalitňovať jej život aspoň v tom, v čom sa dá a to sú zdravotné pomôcky, ktoré sú súčasťou jej života. Keďže rýchlo rastie riešili sme nový invalidný vozík. Je veľmi smutné, že v našom štáte musíme doslova žobrať aby sme skvalitnili život našej dcérky. Všetky kvalitné pomôcky sú pre Sárku veľmi drahé.
Takisto by sme potrebovali pre dcérku sedačku do vozíčka rozmerovo väčšiu, keďže dlho sedí aby sa jej netvorili dekubity potrebuje sedačku, ktorá jej vyhovuje.
Sme vďačný za každý príspevok aj keď sa snažíme nie je to vždy jednoduché pretože starostlivosť a pomôcky sú nevyhnutné po celý život.

Srdečne ďakujeme za pomoc…

S pozdravom rod. Demeterova

Pomoc pre Sárku

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 26
Poznámka: Sárka Demeterová

Zbierka:
- príspevok na zdravotné pomôcky, rehabilitácie