Natálka z Tvrdošína

Natálka z TvrdošínaNatálke hneď po narodení zistili diagnózu DMO, spastickú diparézu, psychomotorickú retardáciu (ADHD). S touto diagnózou potrebuje neustálu opateru, pomoc pri samoobsluhe a taktiež pri všetkých činnostiach, ktoré vykonáva. Preto sa snažíme osloviť dobrých ľudí a rôzne organizácie, aby nám pomohli zlepšiť Natalkin zdravotný stav a aby mohla napredovať. Natálka má teraz 7 rokov a od septembra pôjde do špeciálnej školy v Tvrdošíne. Pred rokom bola na operácii šliach obidvoch nôh. Táto operácia bola nevyhnutná, aby mohla pekne chodiť a nepadala. Po psychickej stránke je to s ňou
oveľa horšie a musím byť stále pri nej a dozerať na ňu. Keďže
som rozvedená, bývame v nájme a sama vychovávam ešte dve neplnoleté
deti, je naša finančná situácia veľmi ťažká. Veríme však, že s vašou pomocou sa nám
podarí zdravotný stav Natálky zlepšiť a pomôžeme jej v tomto neľahkom osude. ĎAKUJEME.

S úctou mamina, bratia Kristián a Daniel.

Pomoc pre Natálku

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 24
Poznámka: Natália Oklapková

Zbierka:
- príspevok na rehabilitácie, liečebný pobyt...