Glória z Lipt. Lúžnej

Glória sa prihlásila na svet predčasne a preto v jej hlavičke nestihlo dozrieť všetko tak, ako malo, predovšetkým po motorickej stránke. Zameškaný vývoj v brušku musí teraz celoživotne dobiehať intenzívnou rehabilitáciou.

Keď sme sa dozvedeli dcérkinu diagnózu detská mozgová obrna – pravostranná hemiparéza, ihneď sme začali s cvičením. Cieľom bolo posilniť bruško, chrbát, zároveň uvoľniť ruky a nohy, a hlavne naštartovať chôdzu. Glória už síce chodí, ale má čiastočne ochrnutú pravú stranu tela. Musí často rehabilitovať, kým rastie, aby sa to v jej hlavičke upravilo čo najlepšie.

Z Glórie tak vyrastá sebavedomé a samostatné dievčatko. Práca na hrubej motorike je ešte stále beh na dlhé trate. Vždy bude čo zlepšovať a ladiť. Pri nevyliečiteľnej diagnóze DMO je dôležité, aby Glórinka cvičila každý deň už stále. Cvičením si zlepšuje rovnováhu, koordináciu pravej a ľavej strany a uvoľňuje šľachy. Keby tak nerobila, bola by veľmi slabá a jej svalstvo spastické. Veríme, že keď sa dostane medzi zdravé deti, tak ju to ešte viac posunie dopredu po mentálnej aj motorickej stránke.

Vývin detí ide míľovými krokmi, pretože mozog ako špongia dokáže vstrebať množstvo podnetov. Rehabilitačná intervencia má o to väčší význam, čím skôr sa začne a čím intenzívnejšie sa podchytí vývoj správnych stereotypov.

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ POMOC!!!

Glória s rodinou

Pomoc pre Glóriu

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 45
Poznámka: Glória

Zbierka:
- príspevok rehabilitácie, liečebný pobyt a terapie.