Záleská divadelná púť – Medzinárodný festival divadla pre deti

Dňa 26.08.-27.08.2016 sme mali možnosť zažiť veľké veci na malom festivale.
Sviatky divadla, hudby a iných pestiev pre deti a ich rodičov. V rodinnej atmosfére ste mohli vidieť čo ste ešte nevideli a zažiť čo ste ešte nezažili. Dňa 26.08.2016 sa na Medzinárodnom festivale divadla pre deti v Zálesí predstavili spoločným vystúpením žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru so ZUŠ E. Suchoňa Pezinok. V naštudovaní Mgr. Stanislavy Koníčkovej uviedli detský muzikál Bela Felixa „Ženích pre slečnu myšku“. Výsledkom spolupráce „Minitalent orchestra“ pod vedením Mariana Mráza, detského speváckeho zboru „Hviezdičky“ Mgr. Evy Rosenberger a žiakov LDO bolo milé a svieže detské predstavenie.

FB Myška
Na záver zaznela HYMNÁ Euro deťom n.f. s názvom: „Vôkol nás sú anjeli“ – nakoľko opäť chceli deti potešiť svojich chorých kamarátov z Euro deťom n.f. a zároveň tak šíriť myšlienku podpory a pomoci chorých detičiek a ich rodiny.

Ďakujeme už spomínaným pedagógom a žiakom so ZUŠ E. Suchoňa Pezinok za úžasné predstavenie a obrovské srdce a lásku, ktoré navôkol rozdávajú

Ukážka Hymny Euro deťom n.f.:

ĎAKUJEME, že nám pomáhate pomáhať!