Poďakovanie

Ď A K U J E M E   v  mene našich rodín a detí za prejavenú dôveru a záujem pomáhať nám.
Celú sumu, ktorá sa nám podarila nazbierať z 2% z daní prerozdelíme do posledného centu medzi naše detičky, ktoré sú odkázané na našu pomoc a podporu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

 

Ďakujeme