VIANOČNÁ ZBIERKA pre MAJKU

6 ročná Majka je čerstvá školáčka. Je dôležité, aby pravidelne 
navštevovala školu a tak si musí posilňovať imunitu vitamínmi. Chodí už 
lepšie, avšak ešte stále potrebuje kočík. Čo ju najviac posúva vpred – 
sú intenzívne rehabilitácie. Majka už nikdy nebude taká ako pred 
ochorením, má nefunkčnú pravú hemisféru /ľavú ruku stále vôbec 
nepoužíva, nedarí sa ju rozhýbať/, ale rodičia robia všetko preto, aby 
čo najviac dokázala žiť samostatný a plnohodnotný život. Fotky sú 
aktuálne z centra Svetielko v Prešove, kde 1 týždeň rehabilitácie stojí 
350 €.
V Euro deťom sme sa rozhodli, že Majke zorganizujeme Vianočnú zbierku a 
pomôžeme jej absolvovať rehabilitácie na podporu jej zdravia.
Pridáte sa aj vy? Urobíte dobrý „vianočný“ skutok?
Ďakujeme krásne za akúkoľvek pomoc a podporu pre Majku.

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 21
Poznámka: Vianoce pre Majku

ĎAKUJEME a prajeme krásne VIANOCE 

?
?