Finančný dar pre Riška

Len 3 a pol ročný Riško má epilepsiu a DMO /detskú mozgovú obrnu/. Je 
dôležité, aby cvičil, chodil na rehabilitácie a posilňoval svalstvo. Iba 
tak môže napredovať. Euro deťom n.f. venuje Riškovi na podporu zdravia 
finančný dar vo výške 450 eur. Riško držíme palce! 

😘
🍀
😉
👍