RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. pre SKARLETKU

Okrúhle výročie neziskovej organizácie RUŽOVÁ ZÁHRADA, sme oslávili s veľkým srdcom. Ružová záhrada n.o. už 10 rokov poskytuje sociálne služby starším, chorým, alebo inak znevýhodneným osobám. Pomáha a podporuje tých, ktorí to potrebujú. Inak nebolo ani teraz.

Pri príležitosti svojho výročia sa rozhodli podať pomocnú ruku Skarletke Danielovej, pre ktorú sme spoločnými silami vyzbierali sumu 378 €. Euro deťom n.f. zaokrúhlilo túto sumu na 400 € a darovalo Skarletke na podporu jej zdravia.

Veľká vďaka patrí pani zakladateľkám Zuzke Gabrišovej Košecovej a Elenke Benkovskej, zúčastneným predstaviteľom samospráv, všetkým zamestnankyniam, starostlivým a trpezlivým opatrovateľkám – všetkým zúčastneným, ktorí podporili dobrú vec. Prajeme veľa úspechov, do ďalšieho desaťročia veľa spokojných klientov a všetko dobré.

Ďakujeme Skarletke Danielovej, že aj s maminkou prišla osláviť s nami tak krásne výročie Ružovej záhrady n. o. Skarletka je úžasné – vidieť ťa usmievať sa.

ĎAKUJEME z celého srdca za Vašu pomoc a podporu.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

❤️ www.eurodetom.sk
❤️ www.ruzovazahradano.com