Rehabilitácie pre Jožka

Na podporu cvičenia sme Jožkovi Conkovi darovali finančný dar vo výške: 
350 eur. Tento príspevok využije na dofinancovanie rehabilitácii. 
Prajeme veľa síl, trpezlivosti a napredovania.