Pomoc pre Martinka

Martinko má detskú mozgovú obrnu – kvadruspastickú formu“. Je veľmi dôležité, aby pravidelne absolvoval rehabilitácie a liečenia. Finančne sú však tieto úkony náročné a tak je Martin odkázaný len na pomoc druhých ľudí. Euro deťom n.f. prispelo k liečebnému pobytu finančnou sumou vo výške 150 €, vďaka čomu mohol Martinko po boku svojej milej a starostlivej maminky pobyt v Adeli Medical Centre v Piešťanoch absolvovať. Prajeme všetko dobré a veľa úspechov v napredovaní. Euro deťom n.f.