Ľuďom s hendikepom ponúka štát určité výhody a zľavy

Ľuďom s hendikepom ponúka štát určité výhody a zľavy. Čo VŠETKO musíte splniť, aby ste ich dostali?

PORADENSTVO – POMOC – PODPORA

O aké príspevky môžete štát požiadať?
Ide o peňažné príspevky na:
osobnú asistenciu, prepravu, kompenzáciu zvýšených výdavkov, kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu, na opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu a úpravu auta, úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže, príspevok na opatrovanie.
Čo musíte splniť, aby ste ich dostali?
Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu ZŤP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50%, čím sa stávate osobou s ZŤP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ZŤP.
(Informujte sa priamo na Úrade práce svojho bydliska).
BLIŽŠIE INFORMÁCIE tu

Pomoc štátu