Sárka a Ondrík zo Spišskej Belej

Sárinka a Ondrík – veľkí bojovníci sa narodili v 32tt tehotenstva po komplikovanom pôrode, ktorý na nich zanechal mnoho diagnóz. Tehotenstvo bolo rizikové a preležala som ho skoro celé v nemocnici. Sárinka a Ondrík už od prvej chvíli na tomto svete museli bojovať o svoj život, 2 týždne boli v inkubátore napojený na umelé dýchanie a potom na podporný kyslík. Po dobu ďalších 2 týždňov absolvovali neskutočné množstvo vyšetrení pri ktorých im stanovili predbežné diagnózy, že Ondrejko mal cysty na mozgu + krvácanie, apnoické pauzy a Sárinka mala rozšírené mozgové komory a retinopatiu. Po príchode domov sa pridružili ďalšie zdravotné ťažkosti, silné koliky, reflux a dráždivosť. Aj napriek všetkým ťažkostiam s našimi zlatíčkami sa nemienime vzdať a chceme im zlepšiť kvalitu života.

Diagnóza Ondrejka je CTP, hypertonia, CKP so zvýšenou excitáciou, cystické rozšírenie v mozgu, predčasné zrastenie fontanely, reflux a silné koliky, ťažký opistotonus, spastická tetraplegická detská mozgová obrna, sekundárna epilepsia, mikrocefália, tupozrakosť na ľavé oko, hypotónia trupového svalstva.

Diagnóza Sárinky je CKP, retinopatia, nápadne širší SAP, oneskorený motorický vývin, oneskorený psychomotorický vývin, rozšírené mozgové komory, hypotónia svalstva, reflux a
silné koliky.

Lekári nám odporúčajú absolvovať rehabilitačné pobyty, aby sa ich patologické prejavy podchytiť čo najskôr, aby sa Ondrejko a Sárinka v budúcnosti dokázali sami postaviť na vlastné nohy.

Vďaka rehabilitáciám a cvičeniam sa nám Sárinka naučila plaziť, sedieť, štvornožkovať, chodiť s prednou oporou a nakoniec aj samostatne chodiť. Sárinkina chôdza však ešte nie je dokonalá, pretože stáča chodidlá do vnútornej strany, pri chôdzi sa húpe a na ľavej nožičke má skrátenú achilovku a preto nám pri chôdzi špičkuje.

Ondrejko mal podľa vyjadrení lekárov byť ležiaci, nevnímať svet okolo seba a kŕmený mal byť cez hadičky a prístroje. Vďaka veľkej sile a chuti žiť a bojovať náš Ondrík dnes vďaka rehabilitáciám a cvičeniam vie s dopomocou plaziť, sedieť, sám udržať predmety v ruke, sledovať a vnímať svet okolo seba, vďaka orofaciálnej stimulácii sa naučil jesť a prežúvať bežnú stravu. Keďže Ondríkov zdravotný stav je na tom podstatne horšie, ako Sárkin musí na svoj boj vynaložiť viacej úsilia, ale hlavné je, že napreduje aj keď pomalším tempom, ale ide tým správnym smerom vpred.

Preto, Vás v mene Sárinky a Ondrejka chceme poprosiť o finančnú podporu na rehabilitačné pobyty, na ktoré však nevieme našetriť z nášho rodinného rozpočtu.

Veď každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie no niekedy na to potrebuje aj pomoc iných. Srdečná vďaka.

Pomoc pre pre Sárku a Ondríka

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 36
Poznámka: Sárka a Ondrík Koščákoví

Zbierka:
- príspevok na rehabilitácie, liečebný pobyt