Jurko z Trnavy

Jurko sa narodil predčasne v 28. týždni tehotenstva. Po dvojmesačnom pobyte v inkubátore ho konečne prepustili domov. Začal sa kolotoč vyšetrení u rôznych odborníkov: neurológ, ortopéd, kardiológ, očný lekár. Od ôsmich mesiacov Jurkovho života pravidelne a minimálne 2x do roka absolvujeme liečebno-rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej a raz ročne kúpeľno-rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach.
Vďaka týmto pravidelným rehabilitáciám, obrovskej starostlivosti a taktiež absolvovaniu pobytu V Adeli Medical Centre v Piešťanoch, sa nám podarilo postaviť na nohy a pomocou barlí prejsť pár krokov. Táto liečba je však finančne náročná a tak sme odkázaní na pomoc druhých. Náš mesačný rozpočet sa skladá z opatrovateľského príspevku vo výške 270 eur, výživného na Juraja 100 eur, kompenzačné príspevky vo výške 50 eur, rodinné prídavky cca 20 Eur. Spolu je to 440 eur. Naše bežné mesačné výdavky týkajúce sa bývania sú 240 eur. Zo zvyšku realizujeme nevyhnutné nákupy potravín, oblečenia a hygieny. Keďže nám náš finančný rozpočet nedovoľuje hradiť potrebné liečebné náklady, obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú podporu. Ďakujeme za akýkoľvek finančný príspevok.

Aj vďaka vám bude môcť ísť Jurko do školy po svojich a behať so svojimi kamarátmi. Pomôžte mu splniť tento sen.
Ďakujeme pekne, Lattáková

Pomoc pre Jurka

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 7
Poznámka: Jurko

Zbierka:
- príspevok na rehabilitácie, masáže