Z D R A V I E – často si ho nevážime

Z D R A V I E – často si ho nevážime, berieme ho ako úplne samozrejmú vec. Začneme si ho všímať až vtedy, ak ho strácame, alebo sme ho už stratili úplne.
Nie je však nikdy neskoro na to, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a urobili niečo pre seba – pre svoje zdravie, pre svojich blízkych.
V EURO DEŤOM n.f. pomáhame deťom na ich ceste za zdravím.
Pomáhajte s nami! Aj malý príspevok dokáže veľké veci 🙂

Účet zbierky: SK95 0900 0000 0051 1974 2004
– môžete podporiť aj konkrétnu rodinu a dieťatko – každé má svoj vlastný variabilný symbol a Váš celý príspevok mu bude zaslaný do posledného centu. http://www.eurodetom.sk/nase-deticky/

Ď A K U J E M E <3