ZBIERKA pre VIERKU

Euro deťom n.f. vyhlasuje zbierku pre VIERKU Hriňákovú na liečebno-rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch. Termín pobytu: 14.5-28.5.2017.
Vierka má jedinečnú šancu absolvovať liečebno-rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch.

Zbierka pre Vierku
Vzhľadom na jej diagnózu je potrebné rehabilitovať a absolvovať kúpele, masáže a terapie.
Veríme, že spoločnými silami to zvládneme a Vierka bude môcť tento pobyt absolvovať. Radi sa pridáme a pomôžeme 🙂
Číslo účtu verejnej zbierky pre VIERKU:
SK95 0900 0000 0051 1974 2004
Do poznámky prosím uveďte: Zbierka pre Vierku.
ĎAKUJEME .<3
Viac info o zbierke Vierkin pobyt v Adeli: http://nadaciaadeli.sk/vierka-hrinakova/