Vianočná zbierka pre Majku

Vianočná zbierka pre Majku

Počas Vianoc prebiehala „Vianočná zbierka“, ktorou sme chceli potešiť našu malú slečnu Majku. Veľká vďaka patrí všetkým darcom, ktorí sa stali súčasťou tejto zbierky a urobili dobrý skutok. Euro deťom n.f. takisto priložilo ruku k dielu a darovalo Majke peňažný dar vo výške: 730 eur.
Vďaka tomuto príspevku bude môcť Majka absolvovať rehabilitácie v Svetielku. Ďakujeme.