Vianočná zbierka pre Majku

Počas Vianoc prebiehala „Vianočná zbierka“, ktorou sme chceli potešiť našu malú slečnu Majku. Veľká vďaka patrí všetkým darcom, ktorí sa stali súčasťou tejto zbierky a urobili dobrý skutok. Euro deťom n.f. takisto priložilo ruku k dielu a darovalo Majke peňažný dar vo výške: 730 eur.
Vďaka tomuto príspevku bude môcť Majka absolvovať rehabilitácie v Svetielku. Ďakujeme.