Terapia pre Alexa

Alexík Zajac je v Euro deťom n.f. takmer od začiatku a neustále sledujeme jeho pokroky a napredovanie. Starostliví rodičia robia všetko
preto, aby Alex chodil. Je to dlhá náročná cesta, ale o to je to krajší pocit, keď vidíme úsmev na jeho tváričke.
Euro deťom n.f. neváhalo a prispelo sumou 400 € na canisterapie, ktoré sú pre Alexíka dôležité. Veríme, že mu to pomôže a splní jeho najväčší sen – chodiť po vlastných. Držíme palce, Euro deťom n.f.