Statoční bežci zo ZŠ s MŠ Kalinčiakova Bratislava

OBROVSKÁ VĎAKA patrí žiakom zo ZŠ s MŠ Kalinčiakova v Bratislave, ktorí sa s plným nasadením zapojili do projektu „Vianočný beh pre Euro deťom“.
Dňa 14.12.2016 v športovej hale Elán v Bratislave, odbehli symbolický kilometer a za každý statočne odbehnutý kilometer darovali pre choré detičky z Euro deťom n.f. do pokladničky 1 €.
A tak sa nám spoločnými silami podarilo vyzbierať sumu 250 €. Z čoho 50 € daroval OLYMPIJSKÝ KLUB BRATISLAVA na pomoc a podporu Euro deťom n.f. Ďakujeme.
O tom, ktoré dieťatko touto sumou bude obdarované, rozhodnú práve žiaci na základe vlastného výberu.
ĎAKUJEME veľmi pekne pánovi riaditeľovi Dušanovi Nogovi, zástupcovi Mgr. Smoleniakovi Milošovi a všetkým zúčastnením pedagógom, ktorí sa na tomto podujatí podieľali.
Najväčšia vďaka patrí všetkým žiakom, malým i veľkým, ktorí ani na chvíľu neváhali a statočne behali a tým podporili nielen svoje zdravie, ale i zdravie chorých detičiek.

V spolupráci s OLYMPIJSKÝM KLUBOM BRATISLAVA, ZŠ s MŠ Kalinčiakova v Bratislave a spoločnosťou BROKER SERVICE GROUP, tak vznikla ďalšia skvelá akcia za pomoci Matúša a Kataríny Filovej, ktorá detičky z EURO DEŤOM n.f. opäť posunie o kúsok vpred. ĎAKUJEME.

ĎAKUJEME, že nám pomáhate pomáhať ! www.eurodetom.sk