Stačí tak málo. Stačí podať ďalej.

V spolupráci s OZ PODAJ ĎALEJ sme pomohli ďalšej rodine – Miriamke z EURO DEŤOM n.f.. Potravinová pomoc pre mamičku a jej dcérku.
Veľká vďaka patrí darkyni Mgr. Jarke Vokálovej, ktorá venovala finančnú pomoc pre Miriamku na nákup potravín a drogérie a Ľudmile Fedorovej, ktorá sa vybrala do Humenného a odovzdala balíček pomoci.
Zo srdca Vám všetkým ďakujeme.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Dar/Materiálna pomoc:
OBLEČENIE a POTRAVINY pre Miriamku Komárovú 06/2016