Ortopedický matrac a vitamíny pre Matiaska

V našej zbierke s názvom: „Každé dieťa si zaslúži šancu!“ sa podarilo pre Matiaska Záňa vyzbierať 488,00 eur a tak sme mu z Euro deťom n.f. zaokrúhlili túto sumu na 600 eur, ktoré sme mu darovali na podporu jeho zdravia. Vďaka tomu sa pre Matiaska mohli zakúpiť potrebné vitamíny a ortopedický matrac. Prajeme všetko dobré, veľa zdravia a spokojný spánok 
na novom matraci. Darcom zo srdca ďakujeme.