Mikulášske vystúpenie v Senci

Mikulás v Senci 2015Mikuláš zavítal aj do Senca. Privítali ho deti s bohatým programom so SZUŠ R. Madarászovej v spolupráci s Kaviarňou & Cukrárňou Jasmína.
Srdečne ďakujeme SZUŠ R. Madarászovej a Cukrárni Jasmínazo Senca, za finančný príspevok 114,80 €, ktorí vďaka ľuďom s dobrým srdcom vyzbierali.
Aj vďaka nim mohlo jedno z našich detičiek, ktoré podporujeme absolvovať liečebno-rehabilitačný pobyt v Adeli Medical centre v Piešťanoch. Konkrétne ide o Andrejka Labanca z Humenného, v mene ktorého Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme 🙂