Andrejko opäť v Piešťanoch

Vďaka dobrým ľuďom sa podarilo Andrejkovi vyzbierať aj od ďalších nadácii a darcov takmer celú finančnú čiastku na liečebno-rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch. Opäť tak mohol absolvovať množstvo rehabilitácii, procedúr a liečebných terapii, ktoré ho posúvajú vpred.

Pre Andrejka je toto liečenie veľmi dôležité, aby mu nestuhlo svalstvo a napredoval. Euro deťom n.f. mu dofinancovalo zvyšnú čiastku, ktorá ho delila od nástupu na pobyt. Finančný dar vo výške 400 € tak putoval pre Andrejka Labanca z Humenného.