POMÔŽEME spoločne RIŠKOVI z Oravskej Lesnej získať peniažky na liečenie a rehabilitácie? ?

Len 3 a pol ročný Riško má epilepsiu a DMO /detskú mozgovú obrnu/, alergiu na mlieko a reflux. Potrebuje neustále pozornosť a starostlivosť. Okrem liekov a špeciálneho mlieka rodičia veľkú časť financií minú na cestovanie za liečbou a doktormi. Celá rodina sa snaží pomáhať avšak bez podpory blízkych a ľudí s dobrým srdcom, žiaľ nedokážu zhromaždiť finančné prostriedky na liečebný pobyt a rehabilitácie, ktoré sú pre zdravie a napredovanie Riška nevyhnutné.

Ak túžite urobiť dobrý skutok a pomôcť Riškovi, môžete zaslať finančný príspevok na
č. účtu IBAN: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
variabilný symbol: 31
poznámka: Zbierka pre Riška

ĎAKUJEME z celého ❤️
www.eurodetom.sk