Vierka z Tvarožnej

Vierka HriňákováVolám sa Vierka Hriňáková (20). Keď som mala rok, lekári oznámili mojej mame hroznú diagnózu: G12.0 INFANTILNÁ SPINÁLNA ATROFIA I. TYPU (WERDINGOVA – HOFFAMOVA) a to, že nebudem chodiť. Odvtedy sa mojou neodmysliteľnou súčasťou stal invalidný vozík. Postupne sa mi krivila chrbtica, oslabovali svaly. Našťastie rukami a prstami môžem hýbať, aj keď ich mám slabé. O svojej vážnej chorobe sa snažím nerozmýšľať, beriem ju ako fakt a nešpekulujem nad tým, prečo sa to stalo práve mne a čo bude neskôr. Som vďačná za každý deň života a užívam si ho, ako sa len dá. Do osemnástich rokov mi kúpeľné poukazy preplácala zdravotná poisťovňa. Ale po dosiahnutí osemnástich rokov už nechce, teraz si musím platiť všetko sama. A kúpele mi veľmi pomáhajú, cítila som sa tam veľmi dobre, aj keď som prišla domov. Keď dlhší čas nechodím do kúpeľov, cítim sa oveľa slabšia. Moji rodičia nemajú na rôzne liečenia peniaze a ja by som veľmi chcela opäť absolvovať liečbu v ADELI Medical Centre v Piešťanoch. Veľmi by som chcela napredovať, je to môj sen. Mamka je na opatrovateľskom príspevku a má zápalovú reumu, tak veľmi ma už nevládze dvíhať, či prenášať. Pomáha jej sestra, ale tá pracuje a otec je na invalidnom dôchodku tiež, má zdravotné problémy.
Preto vás prosím o pomoc a vopred vám za každý príspevok na liečbu do ADELI Medical Centra ĎAKUJEM!

Pomoc pre Vierku

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 13
Poznámka: Vierka Hriňáková

Zbierka:
- príspevok na liečebno – rehabilitačný pobyt, rehabilitácie...